Advies vorm je samen

Verschil van inzicht?
Cao-onderhandeling of Medezeggenschap issue? Weerstand of Conflict?

We lossen het samen op.

Werkgevers van deze tijd worden steeds vaker geconfronteerd met hogere eisen en meer medezeggenschap van eigen werknemers, van ondernemings- en/of cliëntenraden en vakbonden (werknemersorganisaties). 

Dit kan leiden tot verstoorde relaties en arbeidsverhoudingen en uiteindelijk tot conflicten op het werk. Ook tussen werknemers onderling en tussen directie of bestuurder met ondernemings- en/of cliëntenraad kan zo maar een arbeidsgeschil of -conflict ontstaan.

Inconsilium is een organisatieadviesbureau met lange ervaring in procesbegeleiding en onderhandelingstrajecten. 

We komen samen tot een passende regeling of afspraak die voor alle partijen werkt waardoor escalaties, arbeidsonrust en hoge kosten kunnen worden voorkomen.

Weerstand bespreken en wegnemen is mijn vak. 

Ik ben direct en tegelijk oprecht. 

Zonder waardeoordeel.

Over Marcel

Als ervaren HR-professional, business partner en bemiddelaar werk ik aan betere arbeidsverhoudingen en -relaties.

Ik help bij het voorkomen en anders het oplossen van conflictsituaties, werk samen aan duurzame arbeidsrelaties om weer op goede voet verder met elkaar te kunnen gaan om arbeidsrust te behouden. Dit voorkomt hoge kosten en gedoe.

Ik werk aan het onderhouden en het verbeteren van arbeidsverhoudingen en bij het tot stand komen van (collectieve) arbeidsvoorwaarden en plannen.

Daarbij heb ik eerlijkheid en integriteit hoog in het vaandel staan en werk altijd op basis van wederzijds vertrouwen.

De kortste weg naar arbeidsrust.

Door met betrokken partijen actief en gericht in gesprek te gaan, ideeën te delen en een spiegel voor te houden, voorkomen we samen situaties die kunnen leiden tot een conflict. 

Ik ga dan ook op zoek naar gedeelde belangen. 

Mijn ervaring is dat het vaak niet gaat om de inhoud maar in bijna alle gevallen om medezeggenschap, gehoord willen worden en het proces. Een goede timing is hierbij van groot belang. 

Samen naar gerichte oplossingen zoeken is dan ook mijn motto.

Expertise

Ik werk samen met

We komen samen tot een oplossing.

Altijd en met respect voor elkaar.

Contact

Wilt u weten of ik voor uw bedrijf of organisatie mijn expertise kan toepassen?

Neem dan contact met mij op en ik deel u graag mijn ervaringen.